Takaful kemalangan (PA)

Kemalangan Peribadi Individu

Hidup dengan yakin dengan melindungi diri anda dari yang tidak dijangka.

Polisi PA yang boleh diperbaharui setiap tahun ini bukan sahaja melindungi anda semasa kematian atau hilang upaya tetapi juga menawarkan faedah tambahan seperti Ganti Rugi Mingguan, Elaun Perjalanan, Perbelanjaan Perubatan dan juga Elaun Pengebumian.

Manfaat Kematian Sebilangan Jumlah Diinsuranskan secara Tidak Sengaja akan dibayar sekiranya Kematian Tidak Diinsuranskan oleh Insurans. Hilang Upaya Kekal Apabila hilang upaya kerana kemalangan, jumlah hingga Jumlah Keselamatan yang Diinsuranskan perlu dibayar bergantung kepada peratusan seperti yang tertulis dalam Jadual Manfaat. Elaun Pengebumian Amaun sebanyak 10% dari Jumlah Diinsuranskan atau RM 2.000 yang mana lebih rendah, akan dibayar kepada benefisiari untuk perbelanjaan pengebumian dan pembakaran. Hilang Upaya Keseluruhan dan Sebahagian Sementara Manfaat mingguan berjumlah amaun yang dinyatakan perlu dibayar sekiranya pihak yang diinsuranskan cacat sepenuhnya atau sebahagian dan tidak dapat memenuhi semua tugas yang berkaitan dengan pekerjaan atau perniagaannya yang biasa. Pendapatan Hospital Tidak Sengaja Manfaat mingguan berjumlah amaun yang ditentukan perlu dibayar maksimum 104 minggu sekiranya pihak yang diinsuranskan dimasukkan ke hospital untuk rawatan kecederaan akibat kemalangan. Elaun Perjalanan Jumlah tertentu perlu dibayar kepada ahli keluarga terdekat tertanggung untuk perbelanjaan perjalanan ke dan dari hospital. Perbelanjaan Perubatan Tidak Sengaja Perbelanjaan perubatan yang diperlukan dan munasabah untuk rawatan kecederaan akibat kemalangan akan dibayar balik mengikut had tertentu bagi setiap kemalangan.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.