Ladies Takaful

LADIES TAKAFUL ZURICH TAKAFUL

PENGHORMATAN TERTINGGI KEPADA WANITA

Sebagai seorang wanita, anda dihargai, dikagumi dan dihormati atas keberanian dan tekad anda dalam setiap peranan, cabaran dan kesusahan yang anda mainkan dalam hidup. Anda berhak mendapat perlindungan dan perlindungan terbaik yang merangkumi bantuan dan bantuan kewangan yang penting.

Takafulink Wanita adalah Pelan Caruman Lazim Takaful Keluarga Berkaitan Pelaburan yang berakhir pada Orang Yang Dilindungi – 801 tahun. Produk ini adalah produk unik yang menawarkan manfaat perlindungan dan juga manfaat pelaburan. Sebahagian daripada jumlah caruman anda diperuntukkan untuk membeli unit di mana-mana Dana Syariah Zurich Takaful mengikut dana pilihan anda. Takafulink Wanita telah dipakej bersama dengan manfaat tambahan iaitu Perlindungan Penyakit Wanita (MTWI). Nilai Sijil Takafulink Wanita adalah tertakluk kepada harga unit yang disandarkan, di mana ia adalah tertakluk kepada prestasi Dana Syariah Zurich Takaful yang telah dipilih oleh anda.

Dengan Takafulink Wanita, terdapat 3 pilihan* tersedia untuk pelanggan, Takafulink Wanita dengan Tempoh Fleksibel, Takafulink Wanita dengan kadar kenaikan berkala ke atas JumlahAsas Yang Dilindungi dan Takafulink Wanita dengan kadar penurunan berkala ke atas Jumlah Asas Yang Dilindungi.

Takafulink Wanita - Protection

 

 

Perlindungan

Anda boleh memilih jumlah perlindungan yang diperlukan, iaitu Jumlah Asas Yang Dilindungi. Jumlah ini boleh ditambah atau dikurangkan tertakluk kepada proses taja jamin semasa. Sekiranya berlaku Kematian sebelum umur 80 tahun, kedua-dua Jumlah Asas Yang Dilindungi dan baki di dalam APP akan dibayar. Sekiranya Hilang Upaya Keseluruhan dan Kekal dialami sebelum umur 70 tahun, keduadua Jumlah Asas Yang Dilindungi dan baki di dalam APP akan dibayar. Nilai APP akan berubah-ubah mengikut prestasi Dana Takafulink Wanita dan ianya tidak dijamin.

Takafulink Wanita - Investment Account

 

 

Akaun pelaburan

Caruman anda selepas ditolak Yuran Wakalah akan diperuntukkan untuk APP, iaitu akaun pelaburan yang bertujuan untuk menjana keuntungan. Caruman anda akan dilaburkan ke Dana Syariah Zurich Takaful. Tabarru’ bulanan akan dicajkan dari APP ke APRP. APRP adalah dana risiko terkumpul dimana para peserta akan membuat caruman berdasarkan Tabarru’ (derma). Manfaat Kematian dan Hilang Upaya Keseluruhan dan Kekal adalah dibayar daripada dana ini. Akaun APP ini adalah tertakluk kepada Yuran Wakalah Tharawat (Yuran Pengurusan Dana) iaitu 1%-1.5% setahun bergantung kepada jenis dana. Pada usia matang pada umur 80 tahun, APP akan dibayar kepada Peserta.

Takafulink Wanita - Wanita Illness

 

 

Perlindungan Penyakit Wanita* (Manfaat Tambahan Pakej)

a. Kanser Wanita (Payudara, Uteri, Serviks, Tiub Fallopia, Vulva/Vagina, Ovari)

b. Karsinoma In-Situ Wanita di Payudara dan Uteri Serviks

c. Systemic Lupus Erythematosus (SLE) dengan Lupus Nefritis

d. Fibroid

e. Sista Ovari

f. Squamous Intraepithelial Lesion Gred Tinggi (HSIL) dengan Dysplasia yang teruk

g. RM100 Pemeriksaan Kesihatan Wanita Tahunan (Pembayaran Balik)

  • Pap-Smear
  • Mammogram
  • Pelvis Ultra Sound
  • Ujian Darah

h. Pembedahan rekonstruktif muka akibat kemalangan

i. Pemindahan kulit akibat terbakar dan Kanser Kulit

j. Pembedahan rekonstruktif payudara akibat kemalangan dan kanser

k. Keretakan tulang akibat osteoporosis

l. Artritis Reumatoid Dengan Komplikasi

Nota:

*Manfaat ini adalah dijamin

Takafulink Wanita - Wanita Maternity Protection

 

 

Perlindungan Wanita Hamil* (Manfaat Tambahan Pilihan)

a. Elaun Kelahiran – 1% daripada Jumlah Perlindungan manfaat tambahan atau RM500, yang mana lebih rendah, maksima 3 kelahiran anak dan hanya untuk anak-anak yang hidup sekurang-kurangnya 30 hari.

b. Kematian Ibu Akibat Kelahiran

i. Perlindungan Takaful – sehingga 200%

c. Manfaat Kemasukan Hospital Akibat Komplikasi Kehamilan

i. Penyebaran Penggumpalan Intravaskular

ii. Kehamilan Ektopik

iii. Lahir Mati

iv. Kematian Neonatal

v. Mol Hidatidiform (Kehamilan Molar)

vi. Eklampsia

d. Penyakit Kongenital Bayi

i. Sindrom Down

ii. Spina Bifida

iii. Tetralogy Fallot

iv. Transposisi Pembuluh Utama

v. Kecacatan Ventrikular Septum

vi. Kecacatan Atrium Septum

e. Manfaat Kemasukan Hospital sebanyak RM200 sehari akan dibayar dengan jumlah maksimum sebanyak 7 hari akibat komplikasi kehamilan.

Nota:

Orang Yang Dilindungi berumur 46-69 adalah tidak layak untuk dilindungi dibawah Pelan Perlindungan Wanita Hamil.

* Manfaat ini adalah dijamin.

Takafulink Wanita - Golden Wanita Protection

 

 

Perlindungan Golden Wanita* (Manfaat Tambahan Pilihan)

Faedah Hilang Upaya yang tetap akan dibayar sekiranya tidak berupaya untuk melakukan sekurang-kurangnya tiga (3) daripada Aktiviti Kehidupan Seharian:

a. Pemindahan

b. Pergerakan

c. Kontinens

d. Pakaian

e. Mandi/Bersihkan Diri

f. Makan

Nota:
* Manfaat ini adalah dijamin.

Takafulink Wanita - Total Flexibility

 

 

Jumlah Fleksibiliti

Anda boleh memilih untuk berhenti membayar caruman anda dan tetap menikmati perlindungan bernilai Takafulink Wanita, selama mana unit-unit mencukupi dalam APP anda bagi membayar caj-caj APRP. Takafulink Wanita boleh menjadi milik anda melalui caruman serendah RM50 sebulan atau RM600 setahun. Anda mempunyaifleksibiliti bagi membayar caruman dalam bulanan, suku tahunan, setengah tahun atau tahunan.

Takafulink Wanita - Options Available

 

 

Pilihan Yang Ada*

Pilihan 1

Tempoh Fleksibel

Takafulink Wanita menawarkan tempoh perlindungan yang fleksibel. Anda boleh memilih tempoh perlindungan sehingga tempoh sijil matang sebelum Orang Yang Dilindungi berumur pada umur 80 tahun. Kami menawarkan tempoh perlindungan fleksibel dari tempoh 20 tahun sehingga umur matang iaitu 80 tahun. APP akan dibayar
setelah sijil matang.

Pilihan 2

Kenaikan secara berkala ke atas Jumlah Asas Yang Dilindungi

Dengan Takafulink Education, bermula dari tahun sijil ke-2 sehingga sijil matang, Jumlah Asas Yang Dilindungi akan meningkat secara berkala pada kadar 1% setahun daripada Jumlah permulaan Perlindungan Asas.

Pilihan 3

Penurunan secara berkala ke atas Jumlah Asas Yang Dilindungi

Dengan Takafulink Education, bermula dari tahun sijil ke-2, Jumlah Asas Yang Dilindungi akan menurun secara berkala pada kadar 1% setahun daripada Jumlah permulaan Perlindungan Asas. Corak penurunan ini akan tamat sebaik sahaja Jumlah Asas Yang Dilindungi mencapai 50% daripada Jumlah permulaan Asas Yang Dilindungi. Seterusnya, Jumlah Perlindungan akan kekal pada tahap 50% sehingga sijil matang.

Nota:
* Ciri-ciri tersebut adalah atas pilihan pemohon apabila pemohon bersetuju untuk menyertai pelan perlindungan ini

Sesiapa sahaja yang berumur di antara 16 hari sehingga 69 tahun layak dilindungi. Namun begitu, Peserta/Pemohon mesti berusia 18 tahun ke atas.

Toggle Content

Zurich Takaful beroperasi di bawah prinsip Wakalah di mana Pengendali Takaful selaku agen mengendalikan operasi perniagaan Takaful kepada Peserta. Yuran Wakalah akan dikenakan sekali bersama dengan caruman yang dibayar. Jumlah Tabarru’ akan dimasukkan ke dalam Akaun Pelaburan Risiko Peserta (APRP / Participant Risk Investment Account) di mana ia akan digunakan untuk membantu Peserta lain berdasarkan Konsep Takaful. Manfaat akan dibayar daripada APRP hanya untuk kerugian yang dilindungi, dan bukanlah semasa Sijil matang atau penyerahan Sijil. Lebihan pada setiap akhir tahun kewangan (jika ada) akan dikongsi di antara Peserta dan Zurich Takaful mengikut nisbah 50:50 berdasarkan kontrak Hibah. Keuntungan daripada pelaburan yang diperolehi daripada Akaun Pelaburan Peserta (APP / Participant Investment Account) adalah berdasarkan kepadaaset yang disandarkan dan Zurich Takaful akan mengenakan bayaran Yuran Wakalah Tharawat (Yuran Pengurusan Dana) untuk menguruskan aset tersebut. Risiko pelaburan di dalam APP ditanggung sepenuhnya oleh Peserta. 100% keuntungan pelaburan selepas cukai akan kekal di dalam APP untuk manfaat Peserta. Tiada perkongsian ke atas sebarang keuntungan yang ada di dalam APP dengan pemegang saham.