Public Liability

PUBLIC LIABILITY ZURICH TAKAFUL

Lindungi perniagaan anda daripada liabiliti undang-undang. Sebagai pemilik perniagaan, sukar untuk memastikan bahawa perniagaan anda tidak akan mendatangkan bahaya kepada pihak ketiga. Takaful Liabiliti Awam sangat penting dalam perniagaan yang melibatkan interaksi antara anggota masyarakat dan pekerja anda seperti perniagaan runcit, perniagaan makanan & minuman dan penjagaan kesihatan. Sudah tiba masanya untuk melindungi perniagaan anda daripada kos kewangan liabiliti undang-undang sekiranya pihak ketiga rosak oleh perniagaan anda.

APAKAH MANFAAT YANG SAYA PEROLEHI?

  • Tempoh perlindungan ZURICH Takaful ialah selama setahun. Anda perlu memperbaharui sijil Takaful anda setiap tahun.
  • Sijil ini melindungi kerugian dan kerosakan terhadap:

Kecederaan pada tubuh badan yang tidak disengajakan ke atas mana-mana individu yang bukan ahli isi rumah Peserta atau mana-mana individu yang berkhidmat atau dalam kontrak pekerjaan dengan Peserta.

Kerosakan yang tidak disengajakan ke atas harta bukan milik atau jagaan atau kawalan Peserta.

Sebarang perbelanjaan guaman yang ditanggung oleh Peserta untuk urusan pembelaan prosiding guaman beserta kebenaran bertulis daripada Pengendali Takaful.

HUBUNGI KAMI:

BERJUMPA DENGAN EJEN ZURICH TAKAFUL

CARI CAWANGAN ZURICH YANG BERHAMPIRAN

HUBUNGI ZURICH CALL CENTRE